60-Jarig bestaan

Waarom een 60-jarig bestaansfeest?
Het 25-jarig bestaan is nooit gevierd, omdat de oorlog toen maar net was afgelopen. Toen de ijsclub 50 jaar bestond was er geen geld, alleen maar schuld. Geen reden tot feesten dus…
Het 60-jarig bestaan werd wel gevierd, omdat “De Haar” een bloeiende vereniging is, dankzij de financiële steun van de leden!

‘IJs of geen ijs, men koopt ieder jaar weer een seizoenkaart’, zei de heer Van Mourik en hij bracht hiervoor dank. De receptie vond plaats in restaurant “De Rotonde” van Enspijk.
Als eregast kreeg de 82-jarige de heer Van den Heuvel het beste plaatsje op het feest. Hij is een van de oprichters van IJsclub de Haar.
Burgemeester Baris sprak zijn bewondering uit over die 60 jaren. Een klein dorp en dan zo’n prachtige ijsbaan. De hoofdonderwijzer, van de o.l.s. De Minzerie, dhr. Van Staalen, kwam met een vracht kadootjes aandragen, die door de leerlingen waren gemaakt:
Een standaard met de jaartallen 1920 –1980, een Friese doorloper met twee krullen uit het oprichtingsjaar, een model uit 1940 met een
krul en tenslotte een origineel model anno 1980.