Het bestuur

Het bestuur van ijsclub De Haar bestaat momenteel uit de volgende leden:

Naam   Huidige functie
Ries Smits Voorzitter
Fred Pieters Vice Voorzitter
Albert Bron Secretaris
John van Hees Penningmeester
Leo Zuurmond Alg. bestuurslid
Fredie van Asch Alg. bestuurslid
Jaap van Kranenburg Alg. bestuurslid
Hans van Doesburg Alg. bestuurslid
Marco van Ringelenstein Alg. bestuurslid
Erik van der Greijn Alg. bestuurslid
Jerry Koopman Alg. bestuurslid

**********************************************************************

Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie, of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?

Neem dan vrijblijvend contact op met Albert Bron, telefoon: 06-18850506. Of mail naar [email protected]