Huisregels IJsbaan “De Haar”

Toegang

 • Het betreden van de ijsbaan is op eigen risico, IJsclub “de Haar” is niet aansprakelijk voor schade, letsel en/of vermissingen op het terrein
 • Alleen toegang voor schaatsers met een geldig entreebewijs, mits je ouder bent dan 11 jaar
 • Kijkers hoeven niet te betalen

Gedrag

 • Ga met respect met elkaar om en wees vriendelijk tegen anderen
 • Niet springen op de baan
 • Je mag geen vernielingen aanrichten aan de ijsbaan met alles wat daarbij hoort
 • Houdt rekening met elkaar en met de omwonenden
 • Geen rommel, kleding of schaatsbeschermers op het ijs achterlaten 
 • Er mogen geen sneeuw- en/of ijsballen worden gegooid
 • Schade aan materialen van IJsclub “de Haar” zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker
 • Houd alles in en om het clubgebouw en op het terrein netjes en heel
 • Let op je eigen spullen, wanneer je iets kwijt raakt is dat je eigen verantwoordelijkheid. Blijf van andermans spullen af !
 • Bij constatering van strafbare feiten en/of gedragingen wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld
 • Indien je gevonden voorwerpen hebt, aub even afgeven bij de kassa

Regels

 • Instructies van de bestuursleden dienen altijd opgevolgd te worden
 • Het gebruik van ijshockeysticks, ijshockeypucks en artikelen die qua vorm op deze zaken lijken zijn alleen maar toegestaan op de daarvoor ingerichte ijshockeybaan
 • In de juiste rijrichting schaatsen (is tegen de klok in)
 • Gun de hardrijders hun plezier, dus geen groepvorming op de buitenbaan
 • Houdt het terrein schoon, dump afval in de daarvoor bestemde afvalbakken!
 • Vuurwerk op de IJsbaan is ten strengste verboden en wordt bestraft met verwijdering van het terrein en intrekken van het lidmaatschap
 • (Sterke) drank, drugs of wapens worden in beslag genomen en onverwijld aan de politie overgedragen
 • Roken is alleen toegestaan buiten het clubgebouw
 • Onregelmatigheden dienen direct te worden gemeld aan de organisatie

Veiligheid

 • Wees voorzichtig bij het oversteken van de buitenbaan
 • Hardrijders houden rekening met de minder snelle schaatsers
 • Meldt gevaarlijke situaties(bijvoorbeeld een wak)
 • Schaats nooit achter afzettingen, het ijs is daar onbetrouwbaar!

De organisatie behoudt zich het recht voor om indien de situatie er om vraagt anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.

Wanneer je je aan deze regels houdt, ben je van harte welkom. Kun je dat niet, dan vragen we je om ergens anders heen te gaan. Als je je op dit terrein bevindt dan wordt je geacht je te conformeren aan bovengenoemde regels.