Naar aanleiding van de informatieavond op woensdag 27 september j.l. met betrekking tot de carpoolplaats Enspijk, heeft het bestuur van ijsclub de Haar de behoefte om duidelijkheid te scheppen in deze situatie.

Tijdens deze bijeenkomst deed men overkomen dat het bestuur van de ijsclub al heeft ingestemd met het aanleggen van de carpoolplaats.

Dit is pertinent NIET juist.

Gezien de reactie’s van de aanwezige dorpsbewoners, waaruit blijkt dat men massaal tegen is, zal het bestuur van de ijsclub dit te allen tijde respecteren.

Namens het bestuur:

Ries Smits, voorzitter.