Op 12 december 2022 hebben wij eindelijk weer een “normale” algemene ledenvergadering kunnen houden. Tijdens deze vergadering zijn oa de nieuwe statuten besproken. Deze waren nodig omdat wij ons willen aansluiten bij de KNSB. De vergadering is akkoord gegaan met de statuten. Inmiddels zijn deze ook officieel vastgesteld bij de notaris en opgestuurd naar de KNSB. Hieronder de documenten ter inzage.

Afschrift vastlegging statuten vereniging IJsclub De Haar

Notulen vergadering IJsclub De Haar

 Bestuur ijsclub De Haar